Genetisk endring som forårsaker prostatakreft hos mus og Man bekreftet


Et team av forskere ledet av Valeri Vasioukhin, Ph.D., og Peter Nelson, MD, begge forskere i Human Biology Division ved Fred Hutchinson Cancer Research Center, bekreftet at en molekylær endring funnet i menneskelige prostatakreft utløser veksten av prostata kreft hos mus, og i humane cellelinjer.

En vesentlig del av human prostatakreft bære en kromosomal omleiring som resulterer i overekspresjon av ETS transkripsjonsfaktor ERG, et protein som regulerer genekspresjon. Inntil nå har den funksjonelle betydningen av denne hendelsen vært lite forstått.

Studerer prostata celler i transgene mus, Vasioukhin, Nelson og kolleger ved Hutchinson Center og University of Washington fant at oppregulering av ERG transkripsjon begynner veksten av kreft. De fant en lignende effekt i menneskelige prostata celler. De spekulerer i at oppregulering av ERG i human prostatacancer aktiverer celle-invasjonsprogrammer, forårsaker forskyvning av basale celler ved neoplastisk epitel, eller kreftvev.Som sådan, foreslår de at ERG bør betraktes som et mål for forebygging av prostatacancer eller tidlig terapeutisk intervensjon.

Disse resultatene vil bli offentliggjort 28 januar online første utgave av Proceedings of National Academy of Sciences.

2

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha