De fleste foreldre, høyt prioriterte voksne som prøvde å få H1N1-vaksine for seg selv og barna er i stand til å gjøre det, Finner Poll


En ny nasjonal undersøkelse ved Harvard School of Public Health (HSPH) Forskerne fant at flertallet av voksne som prøvde å få H1N1-vaksine for seg selv eller deres barn var i stand til å gjøre det. Undersøkelsen, som undersøker responsen av den amerikanske offentlighet for mangel av H1N1-vaksine, er den femte i en rekke undersøkelser av offentlig mening om H1N1 influensa utbrudd foretatt av Harvard Opinion Research Program ved HSPH. Polling ble gjort 30 oktober til 1 november 2009.

Utfordringer for å få H1N1-vaksineVaccinationSince H1N1 influensa vaksine ble tilgjengelig i oktober, 17% av amerikanske voksne, 41% av foreldrene og 21% av voksne med høy prioritet har forsøkt å gjøre det. Blant voksne som har prøvd å gjøre det alene, 30% var i stand til å få vaksinen, og 70% var ikke i stand til å gjøre det. Blant foreldre som har forsøkt å få H1N1-vaksine for sine barn, 34% var i stand til å gjøre det, og 66% var ikke i stand til å gjøre det. Blant voksne med høy prioritet som de forsøkte å få H1N1-vaksine, 34% var i stand til å gjøre det, og 66% var ikke i stand til å gjøre det.

Foreldrene i denne undersøkelsen er de med barn fra 6 måneder til 18 år. Voksne med høy prioritet er de voksne som lever med eller har omsorg for et barn under 6 måneders alder, gravide kvinner, helsetjenester og akutt medisinsk personell, og voksne 25-64 med helsemessige forhold knyttet til en høyere risiko for medisinske komplikasjoner fra influensa, slik som astma eller hjertesykdom.

Undersøkelsen viser også at noen mennesker ikke var i stand til å finne informasjon om plasseringen av vaksine mot H1N1 influensa tilgjengelig. Omtrent halvparten som har prøvd å finne denne informasjonen (49%) var i stand til å finne den.

"Disse resultatene tyder på at den landsomfattende H1N1 vaksine mangel presenterer en reell utfordring for de som har prøvd å få vaksinen," sier Robert J. Blendon, professor i helsepolitikk og politisk analyse på HSPH, som co -diretto undersøkelsen.

Personlige reaksjoner på opplevelsen av å prøve å få H1N1 vaksinasjon

Undersøkelsen tyder på at nesten en tredjedel (29%) av de som har prøvd det og kunne ikke få vaksinen (for seg selv eller sine barn) er veldig frustrert. Når det er sagt, de fleste som har prøvd og ikke vært i stand til å få enda (91%) sier de vil prøve igjen i år for å få vaksine for seg selv, sine barn, eller begge deler.

"De offentlige helsemyndigheter som oppfordrer H1N1 vaksinasjon kan bli lettet over å se at de fleste av de som så langt har vært i stand til å få vaksinen sier de vil prøve igjen," sa Blendon.

Respons på H1N1 Vaccine Mangel Generelt

Ser mer generelt spørsmålet om vaksinemangel, flertallet av amerikanere (82%) mener at det er en mangel på H1N1-vaksine i USA, og ca 4 av 10 (41%) mener at dette er en viktig sak for landet. Mer enn halvparten av voksne (60%) mener at det er en mangel på H1N1-vaksine i deres samfunn.

Førti prosent mener det vil fortsatt være nok H1N1 influensa vaksine innen utgangen av november for alle i samfunnet som ønsker det. Nesten en fjerdedel (24%) sier at det vil være et svært alvorlig problem for dem og deres nærmeste familie dersom H1N1-vaksine er ikke tilgjengelig da.

Metodikk

Denne undersøkelsen er en del av en kontinuerlig serie av undersøkelser som fokuserer på offentlig sikkerhet og biologisk fra Harvard Opinion Research Program (HORP) ved Harvard School of Public Health. Studien ble designet og analysert av forskere ved Harvard School of Public Health (HSPH). Prosjektdirektør Robert J. Blendon ved Harvard School of Public Health. Forskerteamet har også Gillian K. SteelFisher, John M. Benson, og Mark M. Bekheit Harvard School of Public Health, og Melissa J. Herrmann av SSRS/ICR. Feltarbeidet ble gjennomført via telefon (både fast og mobil) for HORP av SSRS/ICR av Media (PA) 30 oktober til 1 november 2009.

Undersøkelsen ble gjennomført på et nasjonalt representativt utvalg av 1073 voksne alderen 18 og over, inkludert sampling av ikke-spanske afroamerikanere og latinamerikanere. I alt ble 107 ikke-spanske afroamerikanere og latinamerikanere intervjuet 141. I det samlede resultatet ble disse gruppene vektet til deres faktiske verdien av den samlede voksne befolkningen.

Feilmarginen for det totale utvalget er pluss eller minus 3,8 prosentpoeng. Mulige kilder til prøvetaking feil inkluderer ikke polarisering svarer ikke, samt utformingen av spørsmålene og effektene av bestilling. Frafall i telefon undersøkelser produserer noen kjente skjevheter i undersøkelsen estimatene-avledet fordi deltakelse har en tendens til å variere for ulike undergrupper av befolkningen. For å kompensere for disse forvrengninger notater, er eksempeldata vektet til den nyeste folketelling data tilgjengelig fra Current Population Survey for kjønn, alder, rase, utdanning, region, og de voksne i familien. Andre teknikker, inkludert tilfeldig utvalg av tall, replikere underutvalg, og systematisk respondent utvalg innen husholdninger, blir brukt for å sikre at utvalget er representativt.

Dette Harvard School of Public Health-serien er finansiert under en samarbeidsavtale med Centers for Disease Control og Prevention (CDC).

1

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha