Antibiotika i gjødsel av en vidtrekkende innvirkning på overflod av humanpatogene bakterier i jord


Forskere av Helmholtz Zentrum Mьnchen, i en felles studie med forskere fra Julius Kьhn Institute i Braunschweig, fant de at den gjentatt bruk av husdyrgjødsel forurenset med antibiotika varig endrer sammensetningen av bakterier i jorda. Fokus for undersøkelsen var sulfadiazine (SDZ), et antibiotikum mye brukt i husdyrhold som kommer inn i jorda gjennom gjødsel. I det siste nummeret av tidsskriftet PLoS ONE, Forskerne rapporterer at gjentatt bruk av antibiotika fører til en reduksjon av gunstige bakterier i jorda og samtidig en økning av bakterier som er skadelig for mennesker.

Siden antibiotika blir ofte brukt i husdyrhold, implikasjoner for jordbruksarealer som er gjødslet med husdyrgjødsel fra disse dyrene er av stor interesse. Resultatene av studiet bekreftet hypotesen om forskere at anvendelsen av antibiotika har en effekt på sammensetningen av jordbakterier. "Etter gjentatt bruk av husdyrgjødsel forurenset med antibiotika, fant vi en reduksjon av bakterier som er viktige for den gode kvaliteten på jordsmonnet. Dette fører til tap av fruktbarhet, og deretter på lang sikt en reduksjon i utbyttet av avlinger," han sier professor Michael Schloter, leder for Research Unit Genomics Miljø Helmholtz Zentrum Mьnchen. "Også økt antall mikrober som lever i jord som er skadelige for mennesker i de eksperimentelle betingelsene for studien."

Rekkende konsekvenser for menneskers helse"Økningen i menneskelige patogener i miljøet har vidtrekkende konsekvenser for menneskers helse," sier professor Schloter. "Vi er i løpende kontakt med disse mikroorganismene, og sannsynligheten for å få en infeksjon øker tilsvarende. Dette gjelder særlig for sykdommer i luftveiene og lungene, som bakteriene spres gjennom luften og innånding. I tillegg har mange av de bakteriene er resistente mot vanlig brukte antibiotika, som ofte gjør behandlingen vanskeligere. Vi må derfor snarest utvikle en ny tenkemåte når det gjelder bruk av antibiotika i husdyrbruk. "

1

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha